O nás

Hlas pacientek

PhDr. Ivana Plechatá
koordinátorka platformy

+420 605 ­287 807
ivana.plechata@hlaspacientek.cz

ONKO UNIE

Petra Adámková
ředitelka

Onko Unie se od roku 2011 zaměřuje na podporu a pomoc ženám s onkogynekologickým onemocněním. Realizuje především osvětové a edukativní kampaně a snaží se komunikovat onkologická témata nejen pacientům, ale i zdravým lidem a bořit tak některá tabu v dnešní společnosti. Současná kampaň Nejsem na odpis podporuje od roku 2016 pacientky s metastatickým karcinomem prsu a za tu dobu vyšlo již přes 100 mediálních ohlasů.

Na co jsem hrdá:
Velmi si vážím toho, že se naše organizace sjednotily a náš Hlas se stal respektovaným partnerem pro všechny, kteří se zabývají zdravotnictvím v České republice.

Motto:

Přerušit komunikaci znamená zapomenout na záchranu.

Stephen King, americký spisovatel.

DIALOG JESSENIUS

Michaela Tůmová
ředitelka

Dialog Jessenius ops, od roku 2009 pomáháme zvládat onkologická onemocnění. Provozujeme Centrum informací onkologického pacienta při FN Motol. Máme víc než 100 000 zhlédnutí našich filmových Průvodců onkologickými onemocněními.

Vedeme osvětovou kampaň Ruce na prsa - celorepubliková roadshow od roku 2013, díky ní jsme rozdali více než 700 000 brožur s návodem samovyšetření prsu.

Motto:

Vědět je klíč.

Dialog Jessenius

Aliance žen s rakovinou prsu

Eva Knappová
ředitelka

Aliance žen s rakovinou prsu, založená v roce 2002, sdružuje 45 pacientských organizací z celé České republiky. Poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných a koordinuje projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu jako jsou Ostře sledovaná prsa nebo Nejde jen o život. Mezi další vlajkové projekty patří Bellis, věnovaný problematice rakoviny u mladých žen nebo Neviditelné ženy, jehož cílem je „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu.

Je členkou Pacientské rady ministra zdravotnictví ČR.

Mimo to zastupuje české pacientky v mezinárodních organizacích „Koalice Europa Donna“ a „ECPC“.

Jsem pyšná na to, že mohu pacientkám, se kterými se denně potkávám při své práci, přinášet naději, že se jejich neviditelnost postupně vytrácí a jak laická, tak i odborná veřejnost začíná vnímat jejich problémy jako důležité a oprávněné.

Motto:

Život je boj, přijmi ho.

Svatá Matka Tereza

Amelie

Mgr. Šárka Slavíková
Koordinátorka projektů a sociální pracovnice Amelie, z.s.
Bc. Michaela Čadková Svejkovská
Ředitelka a arteterapeutka Amelie, z.s.

Od roku 2006 se Amelie zabývá psychosociální problematikou onkologicky nemocných a jejich blízkých. Ve svých Centrech v Praze, Liberci, Olomouci a Rakovníku se zaměřuje na poskytování psychologických konzultací, odborného sociálního poradenství a skupinových aktivit. Realizuje akreditovaný dobrovolnický program na onkologických odděleních, Linku Amelie, Tulipánový měsíc, konferenci "I slova léčí" a vydává brožury Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké a návrat do zaměstnání po onkologické nemoci. Od svého založení odborníci Amelie poskytli více než 2 700 kontaktů v individuálních konzultacích, odpověděli na více než 1300 hovorů a dotazů na Lince a Amelie rozdala více než 22 000 výtisků různých brožur.

Na co jsem hrdá:
Považuji za úspěch, že se Amelie spolupracuje s řadou odborníků v problematice napříč republikou a také na to, že mnoho klientů, a zejména těch metastatických, se do Amelie v průběhu nemoci vrací.

Motto:

Amelie pomáhá žít život s rakovinou

Pavla Tichá, zakladatelka
Kontaktujte nás
nahoru