Co se děje

Ke kamerám na rakovinu chybí personál. Některé přístroje za desítky milionů tak nejsou plně využívány

5 /­ 10 / 2019

Onkologičtí pacienti již léta podstupují vyšetření „v tunelu“ na důmyslných přístrojích, které dokážou posoudit rozsah nádoru, zjistit metastáze a sledovat účinnost léčby. Kamer, které pomáhají určit další léčbu, je nyní celkem sedmnáct. LN loni upozornily, že mnohde nově nakoupené přístroje za desítky milionů leží často ladem. Teď vyšlo najevo, že situace se od té doby příliš nezlepšila.
Podle nových údajů z Národního registru hrazených zdravotních služeb loni v jednom ze čtrnácti Center pozitronové emisní tomografie, kde se kamery nacházejí, vyšetřili za pracovní den průměrně 17 pacientů, zatímco v pěti dalších jich nebylo ani sedm. „To není logické, takový rozdíl nemá absolutně zdůvodnění,“ potvrdil LN profesor Vlastimil Válek, přednosta radiologické kliniky brněnské fakultní nemocnice.
Existují přitom dvě hlavní omezení, s nimiž se mohou centra potýkat. „Většinou je v počtu výkonů limituje personální situace anebo zasmluvnění s pojišťovnou a dohoda o tom, kolik vyšetření smí nemocnice udělat,“ upřesnil předseda České společnosti nukleární medicíny David Zogala.
Situaci by mohlo změnit zavedení doporučeného klinického postupu, který jasně určí, u jakých typů pacientů se má vyšetření drahými kamerami povinně dělat. Pojišťovny by ho pak hradily plně a bez omezení.

Účinky, o kterých se nevědělo. Vědci intenzivně hledají stále lepší léky na rakovinu

4 /­ 10 / 2019

Řada látek vyvíjených k léčbě zhoubných nádorů má úplně jiné účinky, než jaké jim vědci doposud připisovali. Odhalení těchto omylů umožní vývoj nových, účinnějších léků.

Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění

1 /­ 10 / 2019

Jestliže patříte mezi ty, kteří mají zájem se o svém zdraví dozvědět co nejvíce, jste pojištěni u VZP a již vám bylo 35 let, můžete využít nový voucherový program pro prevenci onkologických onemocnění.
Aktuálně se ke spolupracujícím pracovištích přidala Thomayerova nemocnice (TN) v Praze. V rámci prohlídky bude zájemce komplexně vyšetřen lékařem s důrazem na prevenci a detekci onkologických onemocnění v TN. Součástí prohlídky bude i podrobné laboratorní vyšetření krve a moči, vyšetření ultrazvukem a RTG (vybrané nádorové ukazatele, rozšířená biochemická vyšetření, ultrazvuk břicha, prsů u žen a pohlavních orgánů u muže, RTG hrudníku).

Avatar pro každého pacienta

30 /­ 9 / 2019

Memorandum o spolupráci podepsali v polovině září ředitelé Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a francouzského kancerologického ústavu ICO (Institut de cancérologie de l’ouest) prof. Mario Campone.
Spolupráce bude zahájena projektem “Avatar pro každého pacienta" se zaměřením na onkologické pacienty a žádostí o finanční podporu projektu v rámci unijního programu Horizon 2020.
Cílem projektu je vytváření dvojníků (avatarů) jednotlivých pacientů ve virtuální realitě pomocí matematického modelu a tak zajistit, aby pacient dostal nejvhodnější a nejúčinnější léčbu. Modelování a simulace jednotlivých fází onemocnění umožní předpovědět reakci na léčbu a vyhnout se zbytečným nákladům na terapii, která není efektivní. Tato metoda by mohla být využita i při klinickém testování, což by významně urychlilo zavádění nových léčiv na trh.
Memorandum předpokládá spolupráci i na dalších projektech a vzájemnou výměnu stážistů.
ICO je 3. největším onkologickým centrem ve Francii ( zaujímá však 1. místo v počtu provedených mammárních rekonstrukcí, 1. místo v provedené radioterapii, 1. místo v onkogenetických konzultacích a 2. místo v léčbě karcinomu prsu ve Francii) s podobným spektrem poskytované péče jako MOÚ.

Vychází nová hvězda zdravotní politiky Evropské unie

30 /­ 9 / 2019

Na post evropské komisařky pro zdraví přichází žena, která má bohaté zkušenosti jako zdravotnice i jako pacientka. Kypřanka Stella Kyriakidesová, psycholožka, z níž se po nelehkém boji se zákeřnou nemocí stala obhájkyně práv pacientek s rakovinou prsu, bude v nové Evropské komisi odpovídat za provádění legislativy a strategií v oblasti veřejného zdraví. V příštích letech na ni čeká mnoho úkolů, které se však nebudou týkat jen čistě zdravotnických témat jako dostupnost bezpečných léčiv, podpora proočkovanosti a boj proti antimikrobiální resistenci či rakovině. S ohledem na vize své „zelené“ šéfky Ursuly von der Leyenové se bude muset prosadit i při jednání s kolegy z Komise o průřezových tématech jako nulové znečištění životního prostředí či strategie udržitelných potravin.

nahoru