Co se děje

Nemocným dodáváme sílu!

15 /­ 5 / 2019

Půl milionu lidí v Česku má zkušenost s rakovinou nebo s ní právě bojuje! Mají za sebou chemoterapie, ozařování, operace... Zákeřnou nemoc jim pomáhají porážet lékaři. Ti však nemají čas zabývat se podpůrnou péčí. A tu zajišťuje nezisková organizace Amelie.

Ročně zabije karcinom plic přes pět tisíc lidí, počet úmrtí roste u žen. Plošný screening by snížil mortalitu o čtvrtinu

14 /­ 5 / 2019

Bronchogenním karcinomem, tedy karcinomem průdušek i plicního parenchymu, v ČR každoročně onemocní přes šest tisíc lidí. Zatímco výskyt tohoto onemocnění i úmrtnost u mužů mírně poklesly, u žen čísla stoupají. Podle předsedkyně Ligy proti rakovině Michaely Friedrichové zemřelo v roce 2016, z něhož jsou poslední data, na nádor plic 5555 lidí, třetina z nich byly ženy. Nemoc ale umí odhalit v raném stadiu vyšetření pomocí nízce dávkovaného CT a také screeningu, který chce příští rok zavést pražská Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). V první fázi by mohlo být takto vyšetřeno asi deset tisíc lidí. Plošný screening by mohl odstartovat až od roku 2023. „Očekáváme od něj snížení morbidity a mortality na plicní rakovinu. U mortality až o dvacet procent a podle evropských studií dokonce až o 26 procent,“ uvedl v této souvislosti primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK Jiří Votruba.

Chybí sto tisíc dárců krve. Může za to stárnutí populace i plazmacentra

14 /­ 5 / 2019

Po celé republice chybí přibližně sto tisíc dárců krve. Stávající dárci totiž stárnou a prvodárců přibývá každý rok méně. Riziko vidí odborníci i v komerčních odběrech. Největší krizi prožívají transfuzní oddělení právě před létem, kdy je více nehod a úrazů, ale většina dárců odjíždí na dovolené.

Nejčastěji ženy onemocní po padesátce

13 /­ 5 / 2019

Rakovina prsu patří k dobře léčitel- ným onemocněním s velkou nadějí na úspěšnou léčbu za předpokladu, že je diagnóza stanovena včas.

Špinavý byznys s rakovinou

13 /­ 5 / 2019

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Přibývá nemocných
s rakovinou, kteří hledají záchranu u léčitelů a různých alternativních metod. A jsou ochotni utratit poslední úspory. TÝDEN podnikl malou exkurzi do světa lidí, kteří neváhají brát si vysoké částky od vážně nemocných, i když vědí, že jim nemohou pomoci, nebo jim dokonce škodí.

nahoru