Co se děje

PragueONCO 2019: Jak jsme se posunuli v léčbě rakoviny za posledních 10 let? Pokles mortality na zhoubné nádory je klinickou realitou.

5 /­ 2 / 2019

„Není to tak dlouho, co na nás onkology kolegové z jiných interních a chirurgických oborů pohlíželi jako na lékaře, jejichž náplň práce je spojena se značnou léčebnou bezmocí,“ uvádí doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., vědecký sekretář konference.

Projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích získal odbornou podporu a čeká ho první ostrá zkouška

23 /­ 1 / 2019

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo k 21. lednu dotační řízení pro lůžková zdravotnická zařízení, ve kterých bude v průběhu 21 měsíců probíhat pilotní ověření realizace programu paliativní péče v nemocnicích.

Řešení paragrafu 16? MZ se chystá zavést ultraorphany i upravit systém úhrad vysoce inovativních léků

16 /­ 1 / 2019

Přechod od diskuzí ke konkrétním řešením – tak by se dala nazvat současná fáze řešení problému s paragrafem 16, který se v posledních letech stal vcelku běžnou cestou, jak se pacienti domáhají úhrady své léčby. Už nyní přitom dochází k dílčím krokům na úrovni jednotlivých stakeholderů, které představují buď dočasné, nebo částečné řešení. Chystají se ale i systémové kroky, které by měly vést držitele rozhodnutí o registraci k tomu, aby se snažili dostat své přípravky do systému standardními cestami. Zatímco tak VZP testuje svou metodiku posuzování žádostí dle paragrafu 16 a SÚKL upravuje procedury tak, aby postupoval rychleji, ministerstvo se chystá předložit úpravu zákona. O problematice diskutovali odborníci na sněmovním semináři s názvem Legislativní změny paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a vstupu inovativních léčivých přípravků na trh, který se konal v listopadu pod záštitou poslance Julia Špičáka (ANO).

Štefan Margita vystoupí na charitativním koncertu na podporu žen s rakovinou prsu

23 /­ 11 / 2018

Kostel sv. Šimona a Judy v Praze bude 23. listopadu hostit koncert operního pěvce Štefana Margity a jeho uměleckých přátel. Vystoupení je součástí projektu Klobouk dolů, jehož smyslem je ocenit onkologicky nemocné, jejich blízké i ty, kteří o ně pečují. Charitativní akci pořádají Dialog Jessenius a Projekt 35.

Přes 70 % žen s rakovinou prsu a metastázemi nedosáhne na moderní léčbu. Prodloužila by jim život

20 /­ 11 / 2018

Karcinom prsu je u nás nejčastějším zhoubným nádorem žen, každým rokem onemocní kolem sedmi tisíc žen. Při včasné diagnóze má přitom většina z nich naději na úplné vyléčení. Bohužel v mnoha případech se rakovina objeví až v pokročilé fázi tedy v tzv. metastatickém stadiu nemoci, kdy je šance na vyléčení málo pravděpodobná. Moderní medicína ale dokáže i těmto ženám výrazně prodloužit a zkvalitnit život, bohužel u nás není až pro 73 % z nich dostupná. A to i přesto, že byly léky v EU registrovány již v roce 2016.

nahoru