Co se děje

Jak to bude letos na podzim s úhradami očkování proti chřipce?

14 /­ 10 / 2019

Pro ochranu před chřipkou je třeba absolvovat očkování každoročně, nejlépe už na podzim ještě před začátkem chřipkové sezóny. Očkování proti chřipce patří mezi očkování nepovinná, některé skupiny pojištěnců ho ale mohou mít hrazené z veřejného zdravotního pojištění (vakcínu i aplikaci). Jsou to senioři nad 65 let a další zákonem vyjmenované skupiny zdravotně oslabených a rizikových pojištěnců (viz dále). Ti všichni by měli možnosti bezplatného očkování využít, protože chřipka právě u nich může mít závažné komplikace, může vést ke zhoršení jejich základního onemocnění nebo je i ohrozit na životě. Očkování provádějí hlavně praktičtí lékaři.

Jak zlepšit onkologickou péči v zemích CEE

14 /­ 10 / 2019

Lepší pochopení problematiky a možností pro zvýšení úrovně onkologické péče v zemích střední a východní Evropy (CEE) stojí za vznikem nových doporučení odborníků spojených v Central and Eastern European Cancer Action Group (CEECAG). Ti se shodují na nutnosti zavedení národních onkologických programů, za jejichž implementaci by měly převzít plnou odpovědnost jednotlivé vlády. O obsahu čtyř hlavních doporučení informovali zástupci CEECAG v rámci Annual Cancer Media Summit, který se za podpory společnosti Pfizer konal v Bruselu 11. září 2019.

Bude Národní onkologický program vládní prioritou?

14 /­ 10 / 2019

Každý třetí Čech onemocní onkologickým onemocněním, každý čtvrtý na ně zemře. Týká se to i politiků, v jejichž moci je prosadit Národní onkologický program přijatý Českou onkologickou společností ČLS JEP do vládních priorit. To neudělali, a tak NOP zůstává interním dokumentem odborné společnosti a není napojen na nezbytné zdroje. Zátěž, kterou onkologická onemocnění znamenají pro pacienty, jejich rodiny i celou společnost, lze snížit jen systémovým a koordinovaným přístupem, není možné spoléhat na úsilí jednotlivých lékařů, jednotlivých pracovišť nebo odborné společnosti. Proto se tedy ptáme: Jaká opatření by se měla přijmout na vládní úrovni, respektive na úrovni státní správy a plátců péče, aby se dopad onkologických onemocnění minimalizoval? Nakolik (a jak) je třeba změnit současný NOP, aby byl skutečně fungujícím plánem s konkrétními dopady v reálné praxi?

Plaveme prsa 2019

12 /­ 10 / 2019

Zveme vás již na 9. ročník naší celostátní akce Plaveme prsa - 12. října 2019, kterou Aliance žen s rakovinou prsu pořádá v rámci DNE PRO ZDRAVÁ PRSA. Přijďte si zaplavat, pobavit se, vyfotografovat před podvodní Prsní stěnou, ale také si budete moci vyzkoušet samovyšetřování na prsním fantomu pod vedením zkušených edukátorek.

Pozvánka na happening

11 /­ 10 / 2019

Platforma Hlas pacientek Váz zve na symbolický happening 11. 10. ve 12 hod u příležitosti Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu. Přijďte si s námi popovídat u kávy a drobného občerstvení o novinkách v projektu Hlas pacientek, ve kterém úsilujeme o naplňování zdravotních a sociálních potřeb pacientek s tímto onkologickým onemocněním.

nahoru