Co se děje

Proplacení cestovních nákladů

20 /­ 5 / 2019

Pravidelná otázka týdne z VZP tentokrát vysvětluje, zda má pacient nárok na proplacení cestovních nákladů, pokud jezdí na nutné kontroly a vyšetření na specializované pracoviště do Prahy?

Zdravá strava pomáhá proti rakovině prsu. Potvrdil to desítky let trvající výzkum

17 /­ 5 / 2019

Zdravější strava pomáhá v boji proti některým druhům rakoviny. Závěr, který selský rozum očekává. Teď ho ale podepřely výsledky dlouhodobé studie na rozsáhlém vzorku 49 tisíc žen. Výzkum sledoval jejich přežití, pokud onemocněly rakovinou prsu. Upravený jídelníček jejich šance značně zvýšil.

Dotazník - dispenzarizace onkologických pacientů

16 /­ 5 / 2019

Projekt Hlas onkologických pacientů připravil dotazník na téma: "Dispenzarizace dlouhodobých onkologických pacientů u praktických lékařů". Cílem dotazníku je zjistit aktuální situaci v informovanosti o dané problematice, zachytit dílčí rozdíly a realizaci změny v praxi a zjistit zpětné vazby od pacientek a pacientů.
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na koordinátorku projektu Hlas onkologických pacientů na Ivana.plechata@pruvodcepacienta.cz.

Výživa onkologicky nemocných pacientů

15 /­ 5 / 2019

V průběhu léčby nádorových onemocnění sehrává důležitou roli výživa, která přináší tělu v náročném boji s onkologickou diagnózou živiny a energii. Bohužel v kombinaci s vyšším věkem pacientů a nežádoucími účinky lečby, především nechutenstvím a zvracením, se setkáváme s častým výskytem malnuitrice.

MZ se chystá usnadnit a zrychlit vstup lékových inovací, úspěch může záviset na detailech paragrafového znění

15 /­ 5 / 2019

Zrychlit vstup inovací, zajistit finanční udržitelnost systému i minimalizovat počty žádostí o úhradu přes paragraf 16 – to jsou cíle, o něž usiluje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou nyní dokončuje ministerstvo zdravotnictví. Ze stovky inovativních léků, které v předchozích dvou letech zaregistrovala Evropská léková agentura, jich totiž v Česku nejsou dostupné téměř tři čtvrtiny, dlouho se táhnoucí řízení na SÚKL brzdí revize s potenciálem stamilionů úspor a žádosti přes paragraf 16 se staly masovým způsobem úhrady léčby. Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že vstup léčiv má, na rozdíl třeba od přístrojů, intervencí či vakcín, jasně daná pravidla – která by se ale v závislosti na tom, jak se ministerstvu podaří paragrafové znění zákona, mohla dále zlepšit. O problematice diskutovali odborníci na konferenci Udržitelnost financování zdravotní péče, kterou uspořádala na konci dubna v Praze Academy of Health Care Management.

nahoru