Co se děje

Boj s rakovinou vaječníků

30 /­ 5 / 2019

Pacientská organizace Veronica ve spolupráci s Onko Unií o.p.s. si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl na téma: Boj s rakovinou vaječníků, který se bude konat 30. května 2019 od 15:00 do 18:00 v Malostranské besedě, Malostranské nám. 35/21, 118 00 Malá Strana, Praha 1.
Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Racionální léčba onkologické bolesti

30 /­ 5 / 2019

Problematika léčby bolesti, včetně bolesti onkologické, patří k nejdiskutovanějším tématům a nutně se stává předmětem mezioborové spolupráce. Právě sblížení odborníků na léčbu bolesti a onkologů je snahou společnosti Stada Pharma CZ s. r. o., která je známa svým širokým portfoliem léků na léčbu bolesti, od volně prodejných léků až po silné opioidy, kam od ledna tohoto roku přibyl silný perorální opioid s okamžitým uvolňováním Oxykodon Stada. Společnost Stada Pharma CZ s. r. o. uspořádala již třetí cyklus Stada besed na téma „Racionální léčba bolesti“, tentokrát věnovaný léčbě nádorové bolesti. Besedy probíhají v Praze, Plzni, Brně a Olomouci a jsou určeny lékařům různých specializací, kteří se ve své praxi věnují léčbě bolesti.

Pozvánka na seminář Biosimilární léčba v onkologii - Zlín

29 /­ 5 / 2019

Hlas onkologických pacientů bude slyšet i ve Zlíně. Na semináři o biosimilární léčbě v Krajské nemocnici Tomáše Bati s přednáškou vystoupí doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a Bc. Jitka Wintnerová. Seminářem, na nějž jste srdečně zváni, a který je kareditován ČAS, vás provede Bc. Michaela Tůmová z Dialogu Jessenius.

Pozvánka na seminář Dispenzarizace onkologických pacientů

28 /­ 5 / 2019

Dovolujeme si vás pozvat na setkání s onkologickými odborníky. Doc. MUDr. Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti, přednostka Onkologické kliniky FN Motol a MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Masarikova onkologického ústavu budou hovořit o dispenzarizaci onkologických pacientů, personalisované léčbě a nových diagnostických metodách v onkologii.
Prosíme, abyste svou účast potvrdili na info@dialog-jessenius.cz.

Genomové testy – pokrok v diagnostice karcinomu prsu

27 /­ 5 / 2019

Rakovina je závažná civilizační nemoc. Počet případů stoupá. V současné době je druhou nejčastější příčinou smrti. Přitom osud nemocných závisí velmi často na tom, kdy se zhoubný nádor odhalí. Časná stádia jsou totiž zpravidla dobře léčitelná.

nahoru