Co se děje

Péče o dlouhodobě nemocné

8 /­ 6 / 2019

Už rok můžou lidé žádat o novou dávku dlouhodobého ošetřovného. Má jim aspoň zčásti nahradit příjem, když doma pečují o své blízké. Praxe ale ukazuje, že na ni řada z nich nedosáhne – často jsou to třeba rodiny onkologicky nemocných nebo příbuzní umírají

Nejde o prsa, ale jde o život!

5 /­ 6 / 2019

JE MLADÁ, PŮVABNÁ A NA PRVNÍ POHLED PŮSOBÍ KLIDNĚ A VYROVNANĚ. KDYŽ S NIKOLOU SAMKOVOU (31) Z DRAHLÍNA NA PŘÍBRAMSKU MLUVÍTE O TOM, ČÍM SI PROŠLA, MUSÍTE OBDIVOVAT OBROVSKOU SÍLU A ODHODLÁNÍ, S JAKÝMI SE VÁŽNÉ NEMOCI POSTAVILA. VE 23 LETECH JÍ DIAGNOSTIKOVALI AGRESIVNÍ FORMU NÁDORU PRSU. KVŮLI NEMOCI SE SICE BYLA NUCENA MNOHA VĚCÍ VZDÁT, ALE JAK SAMA ŘÍKÁ, NA KAŽDÉ SITUACI JE POTŘEBA NAJÍT NĚCO POZITIVNÍHO. JÍ DALA NEMOC JINÝ POHLED NA ŽIVOT, TOUHU ŠÍŘIT OSVĚTU A POMÁHAT ŽENÁM, KTERÉ SE SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM TAKÉ POTÝKAJÍ...

Žena rozjíždí centra pro lidi s rakovinou

4 /­ 6 / 2019

Lety nabyté zkušenosti při budování sítě charitativních second-handů teď Simona Honsová uplatňuje při projektu, jaký nemá v Česku obdoby.

Potřebuje ČR další specializovaná centra?

3 /­ 6 / 2019

Česko má pro jednotlivé medicínské obory vybudované sítě specializovaných center, na počet obyvatel jich je dostatek, stejně jako běžných ambulancí. Horší je to – i vzhledem k charakteru území – s regionální dostupností, a to nejen centrové, ale někde i běžné péče. I v dobře zorganizovaných sítích jsou „trhliny“ a o pacienty se musejí starat nejbližší dostupná pracoviště. Je na zvážení, zda otvírat další specializovaná centra vzhledem k potřebě zajistit také pro ně špičkové přístrojové vybavení a zkušený personál. S větším počtem center klesají počty případů pro jednotlivé centrum, tedy i erudice. Obory se potýkají s nedostatkem odborníků, problémem je nízké ohodnocení kódů výkonů. Zeptali jsme se vedení odborných společností ČLS JEP: Existují ve vašem oboru výrazné regionální rozdíly v dostupnosti péče, jaké jsou důvody a jaké je možné řešení?

Iniciativa pro inovativní léčiva zvýší zapojení pacientů do svých činností

3 /­ 6 / 2019

Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) vytváří skupinu pacienstkých odborníků s cílem posílit úlohu a hlas pacientů v činnostech IMI na strategické i provozní úrovni. Iniciativa do své práce vždy zapojovala pacienty, nyní je však chce zapojit do další úrovně.

nahoru