Co se děje

"Jsme vzácní "

28 /­ 2 / 2019

Součástí platformy Hlasu onkologických pacientů jsou rovněž hematoonkologické diagnózy, z nichž např. mnohočetný myelom patří mezi vzácná onemocnění. U příležitosti "Dne vzácných onemocnění" proběhla kampaň pacientské organizace Klub pacientů mnohočetný myelom "Jsme vzácní" s cílem zvýšení povědomí o této chorobě.
Více informací v příloze Lidových novin ze dne 26.2.2019

Výdaje za léčbu rakoviny rostou rychleji než počty nemocných. Za 5 let o 2 miliardy

20 /­ 2 / 2019

Náklady VZP na léčbu klientů s rakovinou stouply za posledních pět let o více než dvě miliardy korun, tj. o 16,36 %. Z jednotlivých skupin diagnóz nejvíce narostly výdaje na léčbu nádorů mužských pohlavních orgánů (48,28 %), na nádory kůže (44,09 %) a na nádory hlavy a krku (43,95 %).

Počet pacientů s rakovinou se za stejnou dobu zvyšoval pomaleji – loni jich oproti roku 2014 bylo více o 20 894 (+7,14 %). Nejrychleji i zde přibývalo nemocných s rakovinou mužských pohlavních orgánů (+16,12 %) a s nádory kůže (+13,49 %), mezi ně se ale na druhé místo vklínily nádory štítné žlázy a dalších žláz s vnitřní sekrecí (+15,92 %).

MEDx Talks - videa nyní ke shlédnutí online.

15 /­ 2 / 2019

V historicky prvním díle MEDx Talks rozděleném na dvě části máte možnost zažít fascinující příběh herce Karla Zimy a hudebníka Karla Vaňka o darování ledviny. Onkoložka doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. pak hovoří o své práci s pacientkami s rakovinou prsu. Herec Miroslav Etzler, který jako ambasador prevence kolorektálního karcinomu podstoupil kolonoskopii, nyní pomáhá šířit osvětu o průběhu tohoto obávaného vyšetření a hlavně zmírňovat strach z něj.
Psychoterapeutka Jana Zajícová sdílí svůj příběh s rakovinou děložního čípku. Manažer Marek Smrž vypráví, jak se ze zřízence v ústavu pro tělesně postižené stal vrcholovým manažerem ve zdravotnictví. Lékař Tomáš Šebek léčil na zahraničních misích ve válečných oblastech mnoho dětských pacientů. Co mu mise přinesly a jak ho ovlivnily? Sérii uzavírá Kateřina Altmanová, přenašečka hemofilie. Když otěhotněla, musela si sama před sebou a také před okolím obhájit existenci dnes již dospívajícího syna Petra.

PragueONCO 2019: Jak jsme se posunuli v léčbě rakoviny za posledních 10 let? Pokles mortality na zhoubné nádory je klinickou realitou.

5 /­ 2 / 2019

„Není to tak dlouho, co na nás onkology kolegové z jiných interních a chirurgických oborů pohlíželi jako na lékaře, jejichž náplň práce je spojena se značnou léčebnou bezmocí,“ uvádí doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., vědecký sekretář konference.

Projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích získal odbornou podporu a čeká ho první ostrá zkouška

23 /­ 1 / 2019

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo k 21. lednu dotační řízení pro lůžková zdravotnická zařízení, ve kterých bude v průběhu 21 měsíců probíhat pilotní ověření realizace programu paliativní péče v nemocnicích.

nahoru