Co se děje

Dotazník - dispenzarizace onkologických pacientů

16 /­ 5 / 2019

Projekt Hlas onkologických pacientů připravil dotazník na téma: "Dispenzarizace dlouhodobých onkologických pacientů u praktických lékařů". Cílem dotazníku je zjistit aktuální situaci v informovanosti o dané problematice, zachytit dílčí rozdíly a realizaci změny v praxi a zjistit zpětné vazby od pacientek a pacientů.
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na koordinátorku projektu Hlas onkologických pacientů na Ivana.plechata@pruvodcepacienta.cz.

Výživa onkologicky nemocných pacientů

15 /­ 5 / 2019

V průběhu léčby nádorových onemocnění sehrává důležitou roli výživa, která přináší tělu v náročném boji s onkologickou diagnózou živiny a energii. Bohužel v kombinaci s vyšším věkem pacientů a nežádoucími účinky lečby, především nechutenstvím a zvracením, se setkáváme s častým výskytem malnuitrice.

MZ se chystá usnadnit a zrychlit vstup lékových inovací, úspěch může záviset na detailech paragrafového znění

15 /­ 5 / 2019

Zrychlit vstup inovací, zajistit finanční udržitelnost systému i minimalizovat počty žádostí o úhradu přes paragraf 16 – to jsou cíle, o něž usiluje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou nyní dokončuje ministerstvo zdravotnictví. Ze stovky inovativních léků, které v předchozích dvou letech zaregistrovala Evropská léková agentura, jich totiž v Česku nejsou dostupné téměř tři čtvrtiny, dlouho se táhnoucí řízení na SÚKL brzdí revize s potenciálem stamilionů úspor a žádosti přes paragraf 16 se staly masovým způsobem úhrady léčby. Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že vstup léčiv má, na rozdíl třeba od přístrojů, intervencí či vakcín, jasně daná pravidla – která by se ale v závislosti na tom, jak se ministerstvu podaří paragrafové znění zákona, mohla dále zlepšit. O problematice diskutovali odborníci na konferenci Udržitelnost financování zdravotní péče, kterou uspořádala na konci dubna v Praze Academy of Health Care Management.

Nemocným dodáváme sílu!

15 /­ 5 / 2019

Půl milionu lidí v Česku má zkušenost s rakovinou nebo s ní právě bojuje! Mají za sebou chemoterapie, ozařování, operace... Zákeřnou nemoc jim pomáhají porážet lékaři. Ti však nemají čas zabývat se podpůrnou péčí. A tu zajišťuje nezisková organizace Amelie.

Ročně zabije karcinom plic přes pět tisíc lidí, počet úmrtí roste u žen. Plošný screening by snížil mortalitu o čtvrtinu

14 /­ 5 / 2019

Bronchogenním karcinomem, tedy karcinomem průdušek i plicního parenchymu, v ČR každoročně onemocní přes šest tisíc lidí. Zatímco výskyt tohoto onemocnění i úmrtnost u mužů mírně poklesly, u žen čísla stoupají. Podle předsedkyně Ligy proti rakovině Michaely Friedrichové zemřelo v roce 2016, z něhož jsou poslední data, na nádor plic 5555 lidí, třetina z nich byly ženy. Nemoc ale umí odhalit v raném stadiu vyšetření pomocí nízce dávkovaného CT a také screeningu, který chce příští rok zavést pražská Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). V první fázi by mohlo být takto vyšetřeno asi deset tisíc lidí. Plošný screening by mohl odstartovat až od roku 2023. „Očekáváme od něj snížení morbidity a mortality na plicní rakovinu. U mortality až o dvacet procent a podle evropských studií dokonce až o 26 procent,“ uvedl v této souvislosti primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK Jiří Votruba.

nahoru