Co se děje

Mám obavu, že finance se stanou brzdou raketového pokroku medicíny, říká přednosta kliniky

17 /­ 4 / 2019

Nově diagnostikovaných onkologických pacientů je každý rok v ČR zhruba stejně, ale podle prof. Jiřího Mayera z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno se skutečně dramaticky zlepšuje jejich přežívání a narůstá počet pacientů, kteří přežívají s nějakou nádorovou chorobou. Mnoho těchto pacientů ale není trvale vyléčených, zůstávají dlouhodobě léčení, což enormně zvyšuje nároky na finance i počet zdravotníků. „Jsme v zajetí vlastního diagnostického a léčebného úspěchu,“ říká lékař.

Ministerstvo schválilo sedm dotací na podporu paliativní péče v nemocnicích

12 /­ 4 / 2019

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem sedm žádostí o dotaci na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních v celkové částce 32 milionů Kč. V průběhu 21 měsíců zde bude probíhat pilotní projekt, který ověří nákladovost této péče. Dotace bude směřovat do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské zdravotní a. s., Nemocnice Jihlava i do Fakultní nemocnice v Motole, a to jak na paliativní péči pro dospělé, tak pro děti.

Třetina pacientů s rakovinou uvěří šarlatánům a „kadičům nádorů“. Zemřou, varují experti

12 /­ 4 / 2019

Až třetina onkologických pacientů vedle své standardní léčby využívá i alternativní praktiky a svému lékaři o tom neříká. Vyplývá to z dotazníku Texaské univerzity mezi 3100 osobami, které trpí určitou formou rakoviny. Nejčastěji sahají po bylinných tabletách nebo speciálních dietách, u kterých zpravidla není potvrzeno, že by proti nemoci pomáhaly. Někteří i běžnou léčbu zcela přeruší s tím, že je zachrání léčitelé, což mnohdy znamená, že zemřou. Alternativními praktikami v Česku nechvalně proslavil Institut Aktip, který například radil nemocným, jak „vykadit“ rakovinu.

Dispenzarizace onkologických pacientů praktickým lékařem - rozhovory

12 /­ 4 / 2019

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, předsedkyně ČOS ČLS JEP) doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. (Společnost všeobecného lékařství ČLS J.E.P.)

Od začátku roku platí nový způsob péče o onkologické pacienty v remisi, do kterého se více zapojují praktičtí lékaři. Někteří pacienti mají z této nové organizace péče obavy a proto jsme se zeptali předsedkyně České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D. a předsedy Společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E.P. doc. MUDr. Svatopluka Býmy, CSc., v čem změna spočívá.

Průlomová bolest – znalosti pro běžnou praxi

9 /­ 4 / 2019

Chronická nádorová bolest mnohdy devastuje pacienty psychicky i fyzicky a její základní léčbu by měli zvládnout všichni zdravotníci.

nahoru