Co se děje

Pozvánka na seminář Biosimilární léčba v onkologii - Zlín

29 /­ 5 / 2019

Hlas onkologických pacientů bude slyšet i ve Zlíně. Na semináři o biosimilární léčbě v Krajské nemocnici Tomáše Bati s přednáškou vystoupí doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a Bc. Jitka Wintnerová. Seminářem, na nějž jste srdečně zváni, a který je kareditován ČAS, vás provede Bc. Michaela Tůmová z Dialogu Jessenius.

Pozvánka na seminář Dispenzarizace onkologických pacientů

28 /­ 5 / 2019

Dovolujeme si vás pozvat na setkání s onkologickými odborníky. Doc. MUDr. Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti, přednostka Onkologické kliniky FN Motol a MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Masarikova onkologického ústavu budou hovořit o dispenzarizaci onkologických pacientů, personalisované léčbě a nových diagnostických metodách v onkologii.
Prosíme, abyste svou účast potvrdili na info@dialog-jessenius.cz.

Genomové testy – pokrok v diagnostice karcinomu prsu

27 /­ 5 / 2019

Rakovina je závažná civilizační nemoc. Počet případů stoupá. V současné době je druhou nejčastější příčinou smrti. Přitom osud nemocných závisí velmi často na tom, kdy se zhoubný nádor odhalí. Časná stádia jsou totiž zpravidla dobře léčitelná.

Nová strategie léčby: medicína s pacienty

27 /­ 5 / 2019

Ve dnech 6. - 7. března 2019 jsem se zúčastnila 11. ročníku Světové konference IEEPO (International Experience Exchange with Patient Organisations), která se konala pod názvem Personalizovaná medicína: co to znamená a jaké přináší výzvy pro pacienty? Konference se zúčastnilo 199 pacientů a zástupců pacientů z 53 zemí celého světa. V základním principu se jedná o změnu strategie přístupu z dnešního „medicína pro pacienty“ na „medicína s pacienty“. To je samozřejmě správné a přínosné především pro pacienty, ne vždy však pro ostatní účastníky procesu.

Ve FN Ostrava se setkali lidé se vzácným onemocněním - myelomem

25 /­ 5 / 2019

V České republice funguje 7 center pro vysoce specializovanou léčbu krevních nádorů. Jedním z nich je Hematoonkologická klinika FN Ostrava.

nahoru