Co se děje

Září - měsíc hematologických malignit

3 /­ 9 / 2019

Celé září si v řadě zemí připomínáme měsíc prevence hematoonkologických onemocnění #BloodCancerAwarenessMonth.
Hematologické malignity (nádory krve a lymfatického systému) jsou pátou nejčastěji se vyskytující skupinou nádorových onemocnění v České republice. Tato onemocnění postihnou téměř 3500 lidí ročně.
I přes velký pokrok medicíny, který byl učiněn v posledních letech, krevní nádory ukončí život mnoha nemocným, více než nádory prsu a prostaty každým rokem. Ti, kteří nad svým onemocněním zvítězili, velmi často řeší dlouhodobé účinky léčby, které mohou být devastující.
Skupinu hematologických malignit tvoří lymfomy, mnohočetný myelom a leukémie, ale ve své podstatě zahrnují 100 různých poddiagnóz.
Jednotlivé podskupiny hematologických nádorů patří mezi tzv. vzácná onemocnění, to znamená, že postihují méně než 5 osob na 10 000 obyvatel.

Nejlepší mezi možnými

28 /­ 8 / 2019

Snahy označit QALY “cenovkou lidského života” odmítám. Není to mantra, ale nic lepšího neexistuje, píše pro LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo představilo sérii čtyř opatření, která řeší výpadky léčiv

27 /­ 8 / 2019

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na stále častější výpadky léčiv připravilo novelu zákona o léčivech se sérií opatření, která mají přispět k řešení nenadálých výpadků z důvodů problémů ve výrobě, nedodání plánovaných dodávek i jiných příčin vedoucích k nedostupnosti léčiv. Novela také přináší možnost účinně zabránit nežádoucímu reexportu léčiv. Novelu na včerejším zasedání podpořila vláda ČR.

VZP a OZP lidem nahradí zrušený příspěvek na paruky vlastním

27 /­ 8 / 2019

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) a Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) nahradí nemocným po chemoterapii příspěvek na paruky vlastním. Do srpna dostávali 1000 korun klienti všech pojišťoven. Po jednání správní rady největší české zdravotní pojišťovny to řekla její předsedkyně, poslankyně Věra Adámková. OZP o příspěvku informovala na webu.

Cena lidského života: 1,2 milionu ročně. Stát si určil hranici, kolik je ochoten zaplatit za lék

23 /­ 8 / 2019

Hana trpí rakovinou plic v posledním stadiu. Lékařka jí doporučila nový biologický lék, který jí pomohl. Stojí však 100 tisíc měsíčně a pojišťovna ho odmítla proplácet. Musela se tak s ní soudit a při nakonec vyhrála.
O tom, které léky mohou být uhrazeny, rozhodují především ekonomické parametry. Tedy poměr mezi náklady na daný přípravek a tím, co pacientům přináší. Přínos pro pacienta vyplývá z klinických studií, kde se sleduje prodloužení doby přežití anebo prodloužení období, během kterého se pacientův zdravotní stav nezhoršuje.

Limit doplatků na léky pro invalidní důchodce klesne z pěti tisíc na 500 korun
Na jejich základě Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) určil maximální hranici, do jaké může být nový lék standardně hrazen pojišťovnami. „Hodnota lidského života je při vstupu přípravku na trh stanovena ze strany státních orgánů na 1,2 milionu korun za rok,“ řekl LN právník Jan Strnad z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.
Problém je však v tom, že Evropskou komisí podporované sdružení vědců Echoutcome vydalo doporučení, které parametr roku života v plné kvalitě (QALY, z angl. quality-adjusted life year) označilo za nevědecký a navrhlo ho opustit. Má totiž řadu problematických vlastností.
Nejde jenom o skandál, že fakticky opatřuje člověka cenovkou jako zboží, ale i o některé paradoxní výsledky. Jeho hodnota je například stejná, pokud matce dítěte, která umírá na rakovinu prsu, prodlouží lék život o dva roky na 50 procent plného zdraví nebo o čtyři roky na 25 procent plného zdraví. Jenže z pohledu matky rozhodně nebudou mít obě možnosti stejnou váhu.
SÚKL ovšem upozorňuje, že daný postup mu předepisuje zákon. „Nám ekonomicky příbuzné státy visegrádské čtyřky mají tuto hranici dokonce nižší než Česko,“ dodala mluvčí úřadu Barbora Peterová. Například na Slovensku je to zhruba 600 tisíc korun.

nahoru