Co se děje

Ministr zdravotnictví, odborná společnost a zástupci pojišťoven podepsali memorandum o paliativní péči

30 /­ 7 / 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s představiteli všech sedmi českých zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP podepsal Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR.

„Alternativní medicína“ zabíjí, evropská legislativa ji ale chrání

28 /­ 7 / 2019

Každý den jsou stovky tisíc pacientů v ohrožení. Jsou jim prodávány neúčinné preparáty a nabízeny nebezpečné terapie. Přesto šarlatáni zůstávají beztrestní, protože jsou chráněni evropskou legislativou. Na absurdnost situace upozorňuje Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, španělská organizace zastupující pacienty poškozené „alternativní“ medicínou, zdravotníky, vědecké pracovníky a další odborníky.

Žen s rakovinou plic přibývá. K moderní léčbě se dostane zlomek pacientů

25 /­ 7 / 2019

Podle odborníků imunoterapii využívá pouze polovina pacientů s rakovinou plic, kterým by mohla pomoci. Není sice vhodná pro všechny, ale má zatím nejlepší dlouhodobé výsledky. V současnosti léčbu využívá asi padesát pacientů, do konce roku by se měl jejich počet zvýšit na dvě stě. Problémem je jak váznoucí přesun vhodných pacientů do komplexních onkologických center, tak náklady na léčbu.

Adam Vojtěch: Chceme se zaměřit na pacienty se vzácnými onemocněními

12 /­ 7 / 2019

Nová česká legislativa má pacientům usnadnit přístup k nejmodernějším léčivům a lékům proti vzácným onemocněním. O novele zákona o veřejném zdravotním pojištění hovořila redakce EURACTIV.com s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Další krok v účinnější léčbě rakoviny

10 /­ 7 / 2019

Brněnský Masarykův onko- logický ústav, nejvýznamnější pracoviště pro boj s nádorovými onemocněními v Česku, začal jako první v republice využívat k nalezení takzvaných neuroendrokrinních nádorů v těle pacienta radiofarmakum 68Ga-DOTA-TOC.

nahoru