Co děláme

Filtrovat
27 /­ 10 / 2019

Brožura pro lidi navracející se po rakovině do práce

Závažná nemoc, jakou onkologické onemocnění bezesporu je, rozhodně zasahuje nejen nemocného člověka, ale i jeho okolí. Brožura „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“ má za úkol pomoci při rozhodování se o návratu do zaměstnání, a to tak, že nabídne dostatek informací z nejrůznějších souvisejících oblastí (sociální problematika, pracovní právo, zdra- votní aspekty atd.) a také poskytne praktické rady, návody (životopis) a kontakty (webové portály) s cílem zlepšit efektivitu a větší možnost úspěšného nalezení uspokojivé pracovní pozice, a tím přispět k návratu do běžného života.

Zjistit více
23 /­ 1 / 2019

Jak být lépe slyšen a vyslyšen

Dne 23.1. byla pacientům v rámci pacientské sekce odborného kolokvia Pragueonco představena brožura Jak být lépe slyšen a vyslyšen. Je to praktický návod, jak pomoci pacientským organizacím zviditelnit témata, která jsou pro pacienty důležitá, jako např. dostupnost zdravotní péče, naplnění sociálních potřeb i psychologické podpory.

Zjistit více
27 /­ 10 / 2019

Brožura pro lidi navracející se po rakovině do práce

Závažná nemoc, jakou onkologické onemocnění bezesporu je, rozhodně zasahuje nejen nemocného člověka, ale i jeho okolí. Brožura „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“ má za úkol pomoci při rozhodování se o návratu do zaměstnání, a to tak, že nabídne dostatek informací z nejrůznějších souvisejících oblastí (sociální problematika, pracovní právo, zdra- votní aspekty atd.) a také poskytne praktické rady, návody (životopis) a kontakty (webové portály) s cílem zlepšit efektivitu a větší možnost úspěšného nalezení uspokojivé pracovní pozice, a tím přispět k návratu do běžného života.

Zjistit více
23 /­ 4 / 2019

Poznejte práva pacientů a jak se jich domoci

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, jíž symbolicky v Evropský den práv pacientů, který se slaví 18. dubna, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.
„Práva pacientů jsou výdobytkem posledních dvou desetiletí, a přesto domoci se jich vždy a všude není lehké. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat,“ uvádí ředitelka Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.

Zjistit více
23 /­ 1 / 2019

Jak být lépe slyšen a vyslyšen

Dne 23.1. byla pacientům v rámci pacientské sekce odborného kolokvia Pragueonco představena brožura Jak být lépe slyšen a vyslyšen. Je to praktický návod, jak pomoci pacientským organizacím zviditelnit témata, která jsou pro pacienty důležitá, jako např. dostupnost zdravotní péče, naplnění sociálních potřeb i psychologické podpory.

Zjistit více
2018
27 /­ 11 / 2018

Pacienti s rakovinou budou rychleji diagnostikováni a léčeni

Spouští se pilotní projekt nové organizace péče o onkologicky nemocné.

Zjistit více
5 /­ 5 / 2018

Nové edukační brožury

Distribuce vydaných edukačních brožur do komplexních onkologických center a dalších krajských a okresních onkologických pracovišť se žádostí o distribuci pacientům.

27 /­ 11 / 2018

Pacienti s rakovinou budou rychleji diagnostikováni a léčeni

Spouští se pilotní projekt nové organizace péče o onkologicky nemocné.

Zjistit více
1 /­ 11 / 2018

Co říkají pacienti

Pohled na posudkové lékařství zdola

V listopadu 2018 Amelie ve spolupráci s dalšími pacientskými organizacemi a několika odbornými pracovišti realizovala sondu. Ta, formou krátkého dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění zpětné vazby, hledala odpovědi na zkušenost nemocných – žadatelů s posudkovým lékařstvím. Cílem bylo zpětné vazby posunout směrem k posudkovým lékařům a podívat se na situaci zdola. Oboje se podařilo a výstupy mapuje tisková zpráva.

Zjistit více
5 /­ 5 / 2018

Nové edukační brožury

Distribuce vydaných edukačních brožur do komplexních onkologických center a dalších krajských a okresních onkologických pracovišť se žádostí o distribuci pacientům.

2017
9 /­ 11 / 2017

Monotoring mediálních výstupů

Dostupnost léčby metastatické rakoviny prsu

15 /­ 6 / 2017

Dopis do spisu

Dopis do spisu správního řízení - vyjádření pacientských organizací ke stanovení ceny a úhrady léku Ibrance určenému pro léčbu metastatické rakoviny prsu

9 /­ 11 / 2017

Monotoring mediálních výstupů

Dostupnost léčby metastatické rakoviny prsu

15 /­ 9 / 2017

Vydání informačního letáku

Shrnující data o onemocnění a popisující situaci kolem dostupnosti léčby v ČR.

15 /­ 6 / 2017

Dopis do spisu

Dopis do spisu správního řízení - vyjádření pacientských organizací ke stanovení ceny a úhrady léku Ibrance určenému pro léčbu metastatické rakoviny prsu

nahoru