Brožura pro lidi navracející se po rakovině do práce

Závažná nemoc, jakou onkologické onemocnění bezesporu je, rozhodně zasahuje nejen nemocného člověka, ale i jeho okolí. Brožura „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“ má za úkol pomoci při rozhodování se o návratu do zaměstnání, a to tak, že nabídne dostatek informací z nejrůznějších souvisejících oblastí (sociální problematika, pracovní právo, zdra- votní aspekty atd.) a také poskytne praktické rady, návody (životopis) a kontakty (webové portály) s cílem zlepšit efektivitu a větší možnost úspěšného nalezení uspokojivé pracovní pozice, a tím přispět k návratu do běžného života.

Každý nemocný i jeho okolí reaguje různě, tedy i zaměstnavatelé reagují různě. Zároveň má každý jiné startovací podmínky, někde se narodil, má určitou profesi a nemoc ho zastihla v určité situaci, atd. Nemoc zasáhne do pacientova každodenního života nejen v myšlenkách, ale i v běžném denním režimu. Po prodělané léčbě, která se u onkologicky nemocných velmi liší, se nemocní snaží vrátit do běžného života, nebo svůj život změnit a upravit některé návyky. Návrat do pracovního procesu, ať již v podobě zaměstnání, nebo podnikatelské činnosti, je jedním z hlavních otazníků. Při rozhodování o tom, jakému povolání se budeme věnovat, musíme zvažovat mnoho faktorů, a to vnitřních (naše zájmy, přání, vzdělání, finanční situace), ale i vnějších (situace na trhu práce, dopravní dostupnost, rodinná situace).

Brožura „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“ zároveň může pomoci pracovníkům pomáhajících profesí, kteří se v této problematice chtějí lépe orientovat.

Materiál vznikl na základě dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou, kdy se v rámci odborného sociálního poradenství potřeba pomoci při návratu zpět do práce opakovaně objevuje, a díky dvouletému projektu OP LZZ, který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, realizovanému v letech 2013–15 pro oblast Středočeského kraje.

Tato brožura Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci vznikla díky podpoře Úřadu vlády ČR a byla vydaná  v roce 2016.

V roce 2019  došlo k revizi a doplnění celé brožury. Vydání aktualizované brožury podpořila Liga proti rakovině.


Kontakt pro novináře:

PhDr. Ivana Plechatá
koordinátorka platformy

+420 605 287 807
ivana.plechata@hlaspacientek.cz

Tiskové zprávy a aktuality

Jsme tým

nahoru