Hlas,
který nelze neslyšet

Memorandum platformy nezávislých neziskových organizací
věnujících se potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním.

Zjistit více

Co děláme

Fakta o nemoci
a léčbě

Analýza situace kolem dostupnosti léčby metastatické rakoviny prsu v ČR.

Více informací

Kulaté stoly
na MZČR

Pořádáme pravidelné schůzky na půdě ministerstva zdravotnictví ČR.

Více informací

Jsme tým